สำหรับ บัตรเครดิต ที่เปรียบเหมือนธนาคารเคลื่อน ที่ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ด้านการเงินให้กับหลายคนได้ แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่า บัตรเครดิต คืออะไร และใครมีสิทธิ์ขอใช้บัตรเครดิตบ้าง ถ้าอยากรู้ว่าบัตรเครดิตเป็นอย่างไร เรามีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับบัตรเครดิตมา ฝาก ลองไปศึกษากันดู บัตรเครดิต เป็นบัตรที่ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ บัตรเครดิตที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-bank) ออกให้แก่ผู้ถือบัตรเพื่อใช้แทนเงินสด ในการชำระค่าสินค้าและบริการเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ถือบัตรโดยลดการพกพาเงินสดจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกโจรกรรม

ใช้ถอนเงินสดจากตู้ ATM มาใช้ล่วงหน้าก่อนได้ แต่มีข้อควรระวังในการใช้บริการ คือ คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการเบิกใช้เงินสดในอัตราที่ค่อนข้างสูง ประโยชน์อื่น ๆ ของการใช้ บัตรเครดิต เมื่อเทียบกับการใช้เงินสดยังมีอีก เช่น ได้รับสินค้าก่อน และชำระเงินภายหลัง แต่ต้องชำระเต็มจำนวน และตรงกับวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต ไม่เช่นนั้นจะมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยและค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ออกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ส่วนลดจากร้านค้า หรือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกรางวัล เป็นต้น

สิทธิในการสมัครบัตรเครดิต

การมีบัตรเครดิตไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยผู้ออกบัตรจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ดังนี้

1. ความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจาก ประวัติการใช้บริการ ประวัติการชำระเงินคืน ประวัติการชำระหนี้ของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau Co.,Ltd.) การมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง อาชีพ และบุคคลอ้างอิง เป็นต้น

2. ความสามารถในการชำระหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ

- มีเงินฝากเป็นหลักประกันเต็มวงเงิน หรือ

- มีเงินฝากประจำกับธนาคารไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

คำค้นแนะนำ
สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อส่วนบุคคล เจมันนี่